Thông tin

Mỹ phẩm Vĩnh Tân khai trương Spa tại BV ĐH Y Hải Phòng & BV YHCT BCA Hà Nội

Mỹ phẩm Vĩnh Tân khai trương Spa tại BV ĐH Y Hải Phòng & BV YHCT BCA Hà Nội | Công Ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Tân chuyên sản xuất Kem Mủ Trôm, Kem Trị Mụn, Kem Trị Nám, Kem Dưỡng Da, Dưỡng Thể Trắng Da, Serum Dưỡng Da

Mỹ Phẩm Vĩnh Tân - Khai trương Spa tại Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng và Bệnh Viện YHCT Bộ Công An Hà Nội. Tham dự buổi khai trương có Ban giám đốc cty TNHH MTV Mỹ Phẩm Vĩnh Tân và Ban lãnh đạo của đơn vị bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng và YHCT Bộ Công An Hà Nội. Sau đây hình ảnh lễ khai trương:


 Khai trương Spa tại Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng


my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-1 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-2 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-3 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-4 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-5 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-6 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-7 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-8 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-9 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-10 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-11 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-12 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-13 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-14 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-15 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-16 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-17


Khai trương Spa tại Bệnh Viện YHCT Bộ Công An Hà Nội


my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-18 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-19 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-20 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-21 my-pham-vinh-tan-khai-truong-spa-tai-bv-dh-y-hai-phong-bv-yhct-bca-ha-noi-22